นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
74213   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
งานบริหารบุคคล

คำสั่งมอบหมายงานในแต่ละส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
1. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปผล รายงานผลแผนพัฒนาพัฒนาบุคคากร 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปผล รายงานผลแผนพัฒนาพัฒนาบุคคากร 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศการสร้างขวัญ-กำลังใจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ที่ ๓๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ที่ ๓๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ ๔๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>