นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
74213   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/03/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรหลังอุทกภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/03/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจากโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรหลังอุทกภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/02/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากหลังวัดทรายคำ หมู่ 5 บ้านโนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/02/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่นานายเข็มทอง พรมดวงศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/02/2566 )
ประกาศ เรื่อง "สรุปการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/02/2566 )
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/01/2566 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 3) ปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงการลงหินคลุก บ้านเขื่อน หมู่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนอร์เว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/01/2566 )
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2566 )
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2566 )
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ( 10/01/2566 )
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างถนนครอนกรีต หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/01/2566 )
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างถนนครอนกรีต หมู่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/01/2566 )
งบประมาณจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านโนนเนาว์ ตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/01/2566 )
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 *3.00 เมตรจำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่พักน้ำ 10 บ่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/12/2565 )
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/12/2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/12/2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/11/2565 )
รับโอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/10/2565 )
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/10/2565 )
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/09/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/08/2565 )
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/04/2565 )
ประกวดราคาชื้อจัดชื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/08/2565 )
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/07/2565 )
รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/05/2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/01/2563 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านเขือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/09/2564 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/09/2564 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/09/2564 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/09/2564 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/09/2564 )
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/01/2563 )
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/11/2563 )
คำสั่ง เรื่องเเต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/10/2562 )
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/11/2562 )
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/07/2564 )
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2564.pdf ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/07/2564 )
รายงานผล ITA 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/07/2564 )
จัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/05/2564 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/05/2564 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/05/2564 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>